503 061 417, 600 280 495

Usługi

Biuro Rachunkowe Ba-Ma Spółka Cywilna specjalizuje się w obsłudze małych i średnich firm, w zakresie prowadzenia między innymi:

 • ksiąg handlowych (pełna księgowość)
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowe
 • ewidencji rozliczeń podatku VAT
 • kadr i płac
 • ewidencji ZUS
 • rozliczeń rocznych - PIT
 • rozliczeń dotacji pozyskanych m.in. ze środków publicznych (np. FIO, ASOS), środków unijnych (np. POKL)
 • sporządzanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);

Księgi handlowe (pełna księgowość)

 • Opracowanie dokumentacji podstawowych zasad rachunkowości wg potrzeb
 • Weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów księgowych
 • Ewidencja zdarzeń gospodarczych na kontach i dziennikach
 • Ewidencja środków trwałych - amortyzacja
 • Sporządzanie zestawień obrotów i sald
 • Sporządzanie bilansu i sprawozdania na koniec roku obrachunkowego
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych CIT i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego
 • Sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy, dowody wpłaty)
 • Wyjaśnienia dla zainteresowanych dotyczące poprawności sporządzania dokumentacji rachunkowej wg przepisów prawa podatkowego i rachunkowości

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

 • Dokumenty rejestrujące firmę w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 • Weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów księgowych
 • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów
 • Ewidencja środków trwałych - amortyzacja
 • Ewidencja wyposażenia
 • Sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy, dowody wpłaty)
 • Wyjaśnienia dla zainteresowanych dotyczące poprawności sporządzania dokumentacji rachunkowej wg przepisów prawa podatkowego
 • Roczne rozliczenia podatku dochodowego

Ryczałt ewidencjonowany

 • Dokumenty rejestrujące firmę w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 • Weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów księgowych
 • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w Księdze Przychodów
 • Ewidencja wykazu środków trwałych
 • Wyliczenia należnego podatku za miesiące rozliczeniowe
 • Sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy, dowody wpłaty)
 • Wyjaśnienia dla zainteresowanych dotyczące poprawności sporządzania dokumentacji rachunkowej wg przepisów prawa podatkowego
 • Roczne rozliczenia podatku dochodowego

Ewidencja VAT

 • Dokumenty rejestrujące firmę w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i Urzędzie Skarbowym (VAT-R)
 • Weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów księgowych
 • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w Rejestrze Zakupów i Sprzedaży
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT-7 i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego
 • Sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy, dowody wpłaty)
 • Wyjaśnienia dla zainteresowanych dotyczące poprawności sporządzania dokumentacji rachunkowej wg przepisów prawa podatkowego

Kadry i płace

 • Prowadzenie ewidencji pracowników (kartoteka wynagrodzeń, ewidencja czasu pracy miesięcznej oraz rocznej, kartoteka urlopowa, lista obecności)
 • Sporządzanie dokumentów podstawowych (umowa o pracę, umowa-zlecenie, wypowiedzenia umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia o wynagrodzeniu)
 • Sporządzanie listy płacowych wg różnych form zatrudnienia (wynagrodzenie stałe, stawki godzinowe, dodatki, premia, potrącenia, wynagrodzenie chorobowe)
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i informacji o wynagrodzeniach PIT-4R, PIT-11, PIT-8C i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego oraz dla pracowników
 • Sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy podatków, przelewy wynagrodzeń)
 • Wyjaśnienia dla zainteresowanych dotyczące poprawności sporządzania dokumentacji kadrowej wg przepisów prawa pracy

Ewidencja ZUS

 • Sporządzanie dokumentów rejestrujących firmę i pracowników wg zasad obowiązujących po reformie Ubezpieczeń Społecznych
 • Sporządzanie deklaracji i raportów (DRA, RCX, RSA, RZA) oraz przekazywanie ich do poszczególnych oddziałów ZUS za potwierdzeniem bądź drogą elektroniczną
 • Sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy składek)
 • Sporządzanie zaświadczeń pracodawcy o wysokości wynagrodzeń dla celów ustalenia zasiłków (chorobowego, macierzyńskiego, wychowawczego)
 • Sporządzanie informacji RMUA dla wszystkich pracowników

Rozliczenia roczne - PIT

 • Weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów księgowych
 • Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych:
 • PIT-28 - dla płacących podatek w formie ryczałtu (w terminie do dnia 31 stycznia);
 • PIT-36 - dla uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, przychodów uzyskanych za granicą oraz innych samodzielnie rozliczających podatek w ciągu roku;
 • PIT-39 - dla uzyskujących przychody ze zbycia nieruchomości
 • PIT-38 - dla uzyskujących przychody ze zbycia papierów wartościowych
 • PIT-37 - dla pozostałych podatników;

 

Biuro Rachunkowe Ba-Ma S.C. Barbara Kulewicz Małgorzata Braszko

ul. Kościuszki 27/1

59-220 Legnica

dolnośląskie

kom.: 503 061 417

kom.: 600 280 495

faks: (76) 862-99-97

e-mail: br_bama@interia.pl

NAPISZ DO NAS

Copyright ©

Biuro Rachunkowe Ba-Ma